top of page

Since our establishment in 2020, we have sincerely appreciated the generosity of our supporters, consisting of only three donors. These contributions include two heartfelt donations from our own family members and one significant contribution from a fellow member of the Muslim community. While we never initially sought out donations, we have come to a point where we must respectfully decline any further contributions.

منذ تأسيسنا في عام 2020، قد قدرنا بصدق كرم أنصارنا، والذين كانوا ثلاثة متبرعين فقط. تضمنت هذه المساهمات تبرعين مؤثرين من أفراد عائلتنا الخاصة ومساهمة هامة من أحد أعضاء مجتمعنا المسلم. بينما لم نكن نبحث أصلا عن التبرعات، وصلنا إلى نقطة حيث يتعين علينا بكل احترام أن نرفض أي مساهمات إضافية.​​

Bho àm a chaidh sinn a stèidheachadh ann an 2020, tha sinn air àireamh math a thoirt do cho-choimhearsnachdan againn, a' gabhail a-steach dithis mhaireannach bho ar teaghlach fhèin agus àireamh mòr a rinn fear eile de choimhearsnachdan Muslamach sinn gu h-àrd na dùthcha. Ged nach robh sinn a' sireadh taic airson toiseach, tha sinn a-nis aig am farpaisean far an cuir sinn a-steach gun urrainn dhuinn dìth airgead sam bith a ghabhail a-nuas gu cuideachd.

Notice of Donation Policy Change

bottom of page